God onboarding er god forretning

Onboarding er disciplinen i at modtage og integrere nye medarbejdere. For at skabe en succesfuld onboarding af nye medarbejdere, anbefaler vi en fuld integration på tværs af seks centrale dimensioner, kombineret med træning, teammøder, en-til-en dialog og arbejdsopgaver i en hurtig, effektiv og struktureret onboardingproces. Det ønskede resultat er at dine medarbejdere føler de hører til og bliver en del af et større team. Som resultat vil det gøre dem i stand til at præstere mere effektivt og dermed hurtigere bidrage med værdi til organisationen. Det er hvad vi kalder struktureret onboarding.

Succesfuldt onboardede medarbejdere

bliver længere i jobbet.

er mere engageret.

skaber hurtigere resultater.

er bedre afstemt med virksomheden.

føler sig velkomne.

er gladere.

reducerer omkostningerne.

er mere produktive.

er afstemt med virksomhedskulturen.

er opmærksomme på deres resultater.

er afstemt med deres rolle.

image description

 

 

OnboardingmodellenDisse 6 dimensioner er de vigtigste elementer til at skabe og
styre en struktureret onboardingproces. Onboardingmodellen kan bruges til at kortlægge, hvor organisationer har lagt vægten i deres onboardingprogrammer, og omvendt, hvor de med fordel kunne intensivere deres indsats.
 • Kultur Normer og værdier - formelle og uformelle Forretningsmæssig retning og strategi Formel og uformel magtfordeling
 • Regler Forståelse af sin rolle og forventninger Systemer og processer Juridiske og interne regler
 • Resultater Prioritering af opgaver og mål Kendskab til hvilket arbejde, der betragtes som værdifuldt At få den nødvendige feedback
 • Netværk Uformelle sociale relationer Adgang til relevante informationsnetværk Relation til strategiske nøglepersoner
 • Kompetencer Forståelse af faglig jargon, udtryk og begreber Faglig og personlig udvikling Kendskab til hvordan relevante kompetencer opnås
 • Samarbejde Konstruktivt samarbejde med nærmeste leder Konstruktivt samarbejde med nærmeste kollegaer Aktivt bidrag til samarbejdsmiljøet

 

Mål effekten af jeres onboardingindsats
ved hjælp af onboardingmodellens seks dimensioner
Start her

Simpel, nem og struktureret onboardingproces

Øg effektiviten gennem en struktureret
proces via tre nemme trin.

 1. Survey og
  opfølgningsdialog
 2. Handlingsplan og
  forventningsafstemning
 3. Organisatorisk udvikling
  og forbedring

Start en struktureret onboardingproces
med Tracking

 • Survey
 • Rapport og møde
 • Handlingsplan

Som et led i den strukturerede opfølgningsdialog, indgår leder og medarbejder en aftale for konkrete handlinger der skal være med til at afdække de behov og imødekomme de udfordringer der opstår undervejs i onboardingprocessen. Udviklingen følges løbende, og vurderes og afstemmes ud fra et struktureret rammesæt, op til tre gange i onboardingperioden.

Dialograpporten er et værktøj for lederen til at facilitere en værdiskabende dialog med den nye medarbejder. Rapporten viser både medarbejderens og lederens score på tværs af de seks dimensioner. Rapporten identificerer ligeledes de fem største udfordringer og danner en ramme til at afstemme forventninger og indgå en handlingsplan. Rapporten består slutteligt af en Gap-analyse som visuelt fremstiller de største udsving i den fælles onboardingoplevelse mellem leder og medarbejder. Dialograpporten skal sikre at dialogen er så ærlig, åben og samtidig så effektiv som muligt, for begge parter.

Nye medarbejdere og deres ledere bedømmer deres onboardingoplevelse på tværs af de 6 dimensioner – Dette giver en værdifuld indsigt ind i hvordan onboardingen forløber.

image description

 

Investér i onboarding og få et stort værdiafkast

Ved at investere i onboarding tilføjes omgående værdi for dine nye medarbejdere. En struktureret onboarding vil give dine nye medarbejdere en god oplevelse så snart de ankommer. Dette hjælper dem til at finde den større mening med jobbet og i øvrigt tilføje personlig værdi til den enkelte. I sidste ende sikrer det et højt engagement og en stærk fornemmelse af loyalitet.

Ved at tilføje den form for værdi til dine medarbejdere vil det have positiv afsmitning på din organisations fastholdelsesevne, reducere time-to-performance og spare på de omkostninger forbundet med onboardingen.

image description

 

Produkter

Vores produkter supplerer og understøtter din organisations nuværende onboardingproces: Onboarding Review giver et indblik i den nuværende onboardingsituation, mens Tracking er et værktøj til at måle, støtte og forbedre de løbende onboardingindsatser.

Onboarding Review

Få et nutidsbillede af din organisations evne til at onboarde nye medarbejdere ved at involvere de medarbejdere som er ankommet over de seneste 12 måneder, på tværs af hele virksomheden. Målingen, og dermed data om medarbejdernes onboardingoplevelse, giver et værdifuldt indblik i, hvilke områder der kræver ekstra opmærksomhed. Analysen giver ligeledes en oversigt over hvor i organisationen de gode (og mindre gode) onboardingoplevelser er. Review er et særdeles værdifuldt udgangspunkt når onboardingprocessen skal (re-)designes og når nye aktiviteter skal prioriteres.

 

Se pris
Tracking

Støt lederen i at integrere nye medarbejdere ved, på struktureret vis, at indsamle brugbar viden, best practices og identificere indsatsområder til forbedring af nye medarbejderes onboardingoplevelse. Individuelle målinger og rapporter for hver ny medarbejder vil hjælpe lederen til at facilitere en værdifuld opfølgningsdialog, og til at italesætte de største udfordringer og imødekomme behov der opstår undervejs i onboardingprocessen.

Kontakt os i dag for at forbedre din onboardingproces.

Se pris

Kontakt os i dag for at forbedre din onboardingproces

Mikkel Nielsen Kontakt Commercial Director
Kontakt os